عملیات نگهداری فضای سبز و تأسیسات شهرک های صنعتی استان

 

  • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد ازساعت 10 روز دو شنبه مورخ 03/02/1397

  • مهلت دریافت اسناد از زمان انتشار تا ساعت 12 روز جمعه  14/02/1397

  • مهلت ارسال اسناد تسلیم پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز دو شنبه  24 /02/1397

  • زمان گشایش پاکات پیشنهاد قیمت 10 روز سه شنبه  25/02/1397

  • حضور يك نفر نماينده از طرف هريك از پيشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پيشنهادها بلامانع می باشد .

  • اطلاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

    آدرس خرم آباد میدان 22 بهمن بلوار مدیریت(حج) پلاک 51و53 باتلفن های 06633226790

 

دانلود فایل MS Word مزایده/مناقصه