برگزاری تور صنعتی ذینفعان خوشه گلیم ، جاجیم و ماشته لرستان

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي لرستان از برگزاری تور صنعتی ذینفعان خوشه گلیم، جاجیم و ماشته لرستان از کارگاههای متمرکز فرش قم و بازار فرش قم ، خبر داد.

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی لرستان، بختيار رازاني اظهار داشت: در این تور یکروزه که با هدف آشنایی ذینفعان خوشه گلیم استان شامل طراحان و بافندگان از تجربیات خوشه فرش قم صورت گرفت از چندین کارگاه متمرکز فرش و بازار فرش قم بازدید بعمل آمد.

 

وی ضمن بیان اینکه تعداد بازدید کنندگان این تور 36 نفر بودند، افزود: حضور صنعتگران و بازدید آنها از این گونه خوشه ها باعث تبادل اطلاعات علمی و فنی و تعامل هر چه بیشتر واحدهای صنعتی مستقر در سایر استانها در سراسر کشور خواهد شد.

 

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان گفت: تامین مواد اولیه، رکود بازار و ضعف در بازاریابی و تبلیغات به ویژه تبلیغات و بازاریابی خارجی و عدم تولید متمرکز از جمله  مشکلات خوشه گلیم، جاجیم و ماشته لرستان می باشد.

 

بختیار رازانی خاطرنشان کرد: توسعه خوشه گلیم ، جاجیم و ماشته لرستان راهکاری برای برون رفت از رکود بازار است و در صورتی که استراتژی‌ها و برنامه‌های عملیاتی دفتر توسعه خوشه گلیم، جاجیم و ماشته به خوبی پیاده سازی شود، قطعا در آینده‌ای نزدیک، شاهد رونق بازار گلیم خواهیم بود.