معرفي منطقه ويژه اقتصادي لرستان

 

براساس قانون تشکیل مناطق ویزه اقتصادی ،به منظور پشتيباني از فعاليت هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين المللي و تحرك در اقتصاد منطقه اي و توليد و پردازش كالا ، انتقال فناوري ، صادرات غيرنفتي ، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي، صادرات مجدد ، عبور خارجي( ترانزيت ) و انتقال كالا ( ترانشيب ) به دولت اجازه داده مي شود در شهرستان هايي كه استعداد و توان لازم براي تحقق اهداف مذكور را دارند مناطقي را با عنوان منطقه ويژه اقتصادي ايجاد نمايد.در مناطق ويژه اقتصادي كه براي فعاليت هاي معين ايجاد شده اند ، تعيين محدوده جغرافيايي ، طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها با پيشنهاد دبيرخانه و تصويب هيات وزيران خواهد بود.ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد با تصويب مجلس شوراي اسلامي صورت می پذیرد.

بر اساس ماده 4 قانون تشکیل مناطق ویزه اقتصادی ،سازمان متولی مي تواند مطابق آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد ، علاوه بر خدماتي كه دستگاه هاي اجرايي ارائه مي نمايند در قبال ارائه خدمات عمومي زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي ، انبارداري ، تخليه ، بارگيري، بهداشتي فرهنگي، ارتباطات، آموزشي و رفاهي وجوهي را دريافت نمايد. اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به كار توليد كالا و خدمات فعاليت دارند ، براي فعاليت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در كشور معاف مي باشند.

واحدهای صنعتی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی که ماده اولیه خود را از خارج کشور (یا از مناطق آزاد و ویزه دیگری ) وارد میکنند ، هنگام ورود کالا از پرداخت تعرفه حقوق ورودی گمرک معاف می باشند . پس از برگزاری جلسه کمیسیون ارزش افزوده در محل دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه ،واردات درصدي از كالاهاي توليد شده در منطقه تا سقف ارزش افزوده به داخل كشور مجاز بوده و حقوق ورودي بر مبناي مواد اوليه بكار رفته در آن محاسبه و اخذ خواهد شد.

منطقه ویژه اقتصادی لرستان درشهرستان ازنا قرار دارد و در سال 1377 طی بند 3 چهلمین جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاریصنعتی به مساحت 71 هکتار به نام منطقه ویژه اقتصادی سنگ و مواد معدنی لرستان مورد تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاریصنعتی قرارگرفت و شرکت شهرکهای صنعتی لرستان بعنوان سازمان مسئول منطقه مزبور تعیین گردید .و مجدداً در پنجاه و چهارمین جلسه شورایعالی مناطق آزاد در مورخه 5/ 4/ 86در راستاي ارتقاي سطح كيفي وكمي منطقه ويژه اقتصادي سنگ و مواد معدني لرستان ،وسعت این منطقهاز 71 هكتار به 273 هكتار افزايش يافته و عنوان آن ازمنطقه ويژه اقتصادي سنگ و مواد معدني به منطقه ويژه اقتصادي لرستان تغيير يافت . که از اين پس تمامي واحدهاي صنعتي و توليدي مي تواننددر منطقه ويژهاقتصاديلرستان مستقرشوند واين منطقه آمادهارائه خدمات در همه زمينه هاي توليديو صنعتی می باشد.

 

اهداف کلی منطقه ویژه اقتصادی لرستان

1- جذب سرمایه های خارجی و تجویز سرمایه های داخلی

2- افزایش صادرات کالا و نیز صادرات خدمات

3- ایجاد فرصتهای شغلی جدید و ارتقاء سطح اشتغال

4- کاهش هزینه های وارداتی مواد اولیه برای کشور و کمک به جهانی شدن تولیدات داخلی

5- اجرای سیاست های توسعه منطقه ای و ایجاد قطبهای اقتصادیاین منطقه درشهرستان ازنا قرار دارد و در سال 1377 طی  بند 3 چهلمین جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری   صنعتی به مساحت 71  هکتار  به نام  منطقه ویژه اقتصادی  سنگ و مواد معدنی  لرستان  مورد  تصویب  وزرای  عضو شورای  عالی  مناطق  آزاد  تجاری   صنعتی  قرارگرفت  و شرکت شهرکهای صنعتی لرستان  بعنوان سازمان مسئول  منطقه مزبور تعیین گردید و مجدداً در پنجاه و چهارمین جلسه شورایعالی مناطق آزاد  در  مورخه 5/ 4/ 86 در راستاي  ارتقاي سطح كيفي وكمي  منطقه  ويژه  اقتصادي  سنگ  و مواد  معدني لرستان ، وسعت  این  منطقه  از 71 هكتار به 273  هكتار  افزايش يافته و عنوان آن ازمنطقه  ويژه  اقتصادي سنگ و مواد معدني به منطقه ويژه اقتصادي لرستان  تغيير يافت . که از اين پس تمامي واحدهاي صنعتي و توليدي مي توانند  در منطقه ويژه  اقتصادي  لرستان  مستقرشوند واين منطقه آماده  ارائه خدمات در همه زمينه هاي توليدي و صنعتی می باشد.

 


 

مدیر عامل: مهندس بختیار رازانی       

 

تلفن : 33226436-066                                                                 

 

فکس: 33207758-066

 

آدرس: کیلومتر 7 جاده ازنا دورود

 

دفتر منطقه: 43435894-066

 

فکس منطقه: 43435891-066

 

 

 

محدوده جفرافیائی منطقه ازشمال به منابع ملی پلاک زرنان ، ازشرق به اراضی پلاک گرجی ، از جنوب به  منطقه حفاظت  شده  سفیدکوه  و از غرب  به اراضی کشاورزی روستائی  زرنان  منتهی می شود و شرکت  شهرکهای صنعتی لرستان  به عنوان سازمان مسئول  منطقه تعیین شده است . موقعیت جغرافیائی استان لرستان وعدم وجود  شهر بندری دراین استان موجب گردیده تادستیابی به نزدیکترین اسکله(بندر خرمشهر) ازطریق راه آهن  سراسری شمال جنوب ویاشاهراه اصلی اصفهان خوزستان میسرگردد.     

 

 

 

 

 

  اهداف کلی منطقه ویژه اقتصادی لرستان

 

1- جذب سرمایه های خارجی و تجویز سرمایه های داخلی

 

2- افزایش صادرات کالا و نیز صادرات خدمات

 

3- ایجاد فرصتهای شغلی جدید و ارتقاء سطح اشتغال

 

4- کاهش هزینه های وارداتی مواد اولیه برای کشور و کمک به جهانی شدن تولیدات داخلی

 

5- اجرای سیاست های توسعه منطقه ای و ایجاد قطبهای اقتصادی

 

فرصتهای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی لرستان

 

 

1- وجود شرایط اقلیمی مناسب برای فعالیتهای صنعتی وتجاری درتمام فصول سال

 

2- دسترسی آسان به خدمات شهری و امکانات ارتباطی ارزان در منطقه

 

3- وجود کمرک در منطقهمجهز به سیستم آسیکودا

 

4- وجود معادن غنی و بی نظیر از قبیل سنگ و فولاد در منطقه و تولید و عرضه به بازارهای خارجی

 

5- کاهش فوق العاده هزینه های تولید و توزیع به سبب قرار گرفتن واحدهای صنعتی در کنار معادن غنی منطقه

 

6- دسترسی به نیروی انسانی ماهروارزان وبهره گیری ازتجربیات آنهاوسهولت دسترسی به ماشین آلات وابزار

 

7- قرار گرفتن در سه راهی خوزستان اصفهان تهران

 

8- همجواری با راه آهن تهران خوزستان

 

 9-   امکان استفاده از تسهیلات بلند مدت

 

10- استقرار  دفترشرکت بین المللی حمل و نقل درمرکز کسب و کار

 

11-پیگیری ایجاد ایستگاه راه آهن در منطقه

 

 

            مشوق های سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی لرستان

 

 

 

v      واگذاری زمین و هزینه های انتفاع از تاسیسات بصورت نقد و اقساط

 

v       بخشودگی قسمتی ازهزینه های انتفاع ازتاسیسات برای واحدهایی که زودتراززمان پرداخت اقساط به  بهره برداری می رسند.

 

v      عدم نیازمتقاضیان ایجادواحدهای تولیدی وصنعتی به کسب مجوزازادارات وسازمان های متعددازقبیل محیط زیست، منابع طبیعی وغیره.

 

v       منطقه ویژه و شهرکهای صنعتی از قانون شهرداریها مستثنی هستند .

 

v       صدورمجوزساخت وسازوپایان کاردرمحدوده اختیارات شهرکهای صنعتی ودرکوتاهترین زمان ممکن و  به صورت رایگان انجام میشود.

 

v       هزینه های سرمایه گذاری به دلیل استفاده ازخدمات مشترک سازماندهی شده توسط شهرکهای صنعتی از جمله آب وبرق وتلفن وگاز وتصفیه خانه کاهش می یابد. 

 

v       معافیت مالیاتی ماده132 قانون مالیاتی،مشمول واحدهایی می شودکه درمنطقه ویژه وشهرکهای صنعتی  مستقر می شوند .

 

v       امکان صدورسند شش دانگ برای هر قطعه که قابل ترهین و توثیق در بانکها می باشد

 

 

 

امکانات زیربنایی

 

-         آب

 

(حفاری چاه ،تجهیز چاه ، اتاقک چاه، خط انتقال آب ، منبع زمینی آب ، شبکه توزیع آب)

 

-         برق

 

(خط انتقال برق 20 کیلو ولت ، شبکه توزیع 20 کیلو ولت ، شبکه روشنایی ، تامین برق خدماتی)

 

 

-         معابر و محوطه سازی

 

(جدول گذاری و دفع آبهای سطحی، زیرسازی (زیر اساس و اساس)، احداث پل ( 5 دهنه)، آسفالت بیندر ، آسفالت توپکا، پیاده رو سازی ، حصار کشی، جاده دسترسی اختصاصی ، سردرب ورودی

 

              سیل بند و هدایت سیلاب ، تابلوی ورودی)

 

 -        شبکه گازرسانی

 

-         مخابرات

 

(فیبر نوری ، ساختمان مرکز مخابرات، شبکه داخلی مخابرات ، مرکز تلفن )

 

-        اینترنت

 

-        شبکه جمع آوری فاضلاب

 

-        ساختمان گمرک

 

               - زیباسازی

 

(خط کشی خیابان،  شبکه آبیاری،  نهال کاری و فضای سبز،)

 

 

 

    - ساختمانهای جنبی

 

(ساختمان نگهبانی،ساختمانهای خدماتی،  باسکول)

 

 

-        انبار روباز و انبار مسقف

 

-        دیوار حراستی

 

-        جاده حراستی

 

-        روشنایی معابر و دوربین های جاده حراستی

 

-        و.....

 

 

 

 

طبیعت زیبای اطراف منطقه ویژه اقتصادی  لرستان (دریاچه گهر)

 

 

 

 لیست واحدهای صنعتی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی لرستان

 

        

ردیف

لیست واحدها

نوع صنعت

محصولات

1

گوهر پلاستیک

شیمیائی

ظروف نایلون و پلاستیکی

2

تعاونی 930

نساجی

پوشاک

3

تعاونی 798

فلزی

شمش و سولفات روی

4

گداز قطعه کیا

فلزی

قطعات گیربکس وموتور پراید و نیسان

5

آریا سنگ  

کانی غیر فلزی

سنگ صادراتی

6

گلسنگ ازنا

کانی غیر فلزی

سنگ صادراتی

7

پروفیل ازنا

فلزی

مخزن و پروفیل آهنی

8

لعل ازنا

کانی غیر فلزی

سنگ صادراتی

9

بایر افلاک

غذایی

دارو و انواع دارو

10

سنگ آفرینان کوشا

 کانی غیر فلزی

سنگ مصنوعی

11

کیمیا پژوهان گیتی

شیمیایی

کربن فعال