مزایای استقرار صنایع در شهرکهای صنعتی

مزایای استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی:

 • تهیه زمین مناسب برای اجرای طرح های صنعتی با توجه به مکانیابی و طراحی انجام شده مطابق با اصول فنی و مهندسی و آخرین روش‌های شهرک سازی
 • عدم نیاز به کسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمانهای متعدد از قبیل محیط زیست، منابع طبیعی، کشاورزی، آب، برق و امور اراضی، میراث فرهنگی، خاک‌شناسی، ثبت‌، راه و ترابری، کار و امور اجتماعی و ...
 • مستثنی بودن از قانون شهرداریها
 • ایجاد شرایط لازم به منظور هم افزایی صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی
 • فراهم شدن بستر مناسب برای ایجاد شبکه‌ها و خوشه‌های مرتبط به یک صنعت در محدوده شهرکها و نواحی صنعتی
 • دسترسی آسان و سریع به امکاناتی از قبیل راه، آب، برق، گاز، فاضلاب صنعتی، مخابرات، اینترنت و ...
 • استفاده از خدمات نرم‌افزاری ( مشاوره ای فنی ، مهندسی، مدیریتی و ...) مراکز خدمات فناوری و کسب و کار
 • ارائه خدمات رایگان در زمینه صدور مجوزهای ساخت و ساز و پایان کار واحدهای صنعتی
 • کاهش هزینه های سرمایه گذاری به دلیل استفاده از خدمات مشترک ساماندهی شده
 • امکان اجاره و خرید کارگاههای کوچک آماده و پیش ساخته بمنظور تسریع در بهره برداری و اشتغال‌زایی
 • واگذاری اداره شرکت ها و نواحی صنعتی به هیات امنای منتخب صاحبان صنایع
 • پرداخت نقد و اقساط هزینه های حق بهره برداری از تاسیسات

معافیت‌ها و بخشودگی های ویژه شهرکها و نواحی صنعتی :

دستور العمل اعطای مشوقات جدید به سرمایه گذاران در شهرکها و نواحی صنعتی

به منظور تشویق و جذب متقاضیان سرمایه گذاری در شهرکهای و نواحی صنعتی، در صورت ارائه برنامه زمانبندی اجرای واحد تولیدی مورد تقاضا مشروط به تحقق شرایط مندرج در این دستور العمل تسهیلات جدید بشرح مواد زیر اعطا می‌گردد :

ماده 1-متقاضیان در صورت ارائه برنامه زمانبندی، ساخت و سازواحد صنعتی حداکثردر 12 ماه مشمول 5% بخشودگی با داشتن شرایط ذیل خواهند شد .

1- شرایط

1-1- ارائه جدول زمانبندی اجرای طرح در زمان عقد قرارداد

2-1- نداشتن تخلف از ضوابط ساخت و ساز و ارائه پایان کار

3-1- پرداخت به موقع اقساط در سر رسید های تعیین شده در قرارداد

4-1- رعایت حداقل زیر بنای احداثی در عرصه تخصیصی در استانهای مازندران، گلستان، گیلان، کردستان ، لرستان ، ایلام ، کهگیلویه و بویراحمد و آذربایجان غربی 45 درصد و سایر استانها 35 درصد.

ماده 2-متقاضیان در صورت دریافت و ارائه پروانه بهره برداری حداکثر 12 ماه از زمان انعقاد قرارداد از ارگانهای ذیربط مطابق ظرفیت محصولات تولیدی مندرج در جواز تأسیس ارائه شده و ارائه بیمه کارکنان از سازمان تأمین اجتماعی برای هر اشتغال ایجاد شده نیم درصد بخشودگی در قیمت حق بهره برداری از زمین و تأسیسات تا سقف 50 نفر خواهند شد. ( حداکثر بخشودگی 25%)

در صورت تحقق شرایط فوق الذکر، تعداد اشتغال از 10 تا 20 نفر تقسیط بخش غیر نقدی از 30 ماه به ماه 35 ، اشتغال تا سقف 30 نفر تقسیط بخش غیر نقدی از 30 ماه به 40ماه، اشتغال تا سقف 40 نفر تقسیط بخش غیرنقدی از 30 ماه به 45 ماه و اشتغال تا سقف 50 نفر تقسیط بخش غیر نقدی از 30 ماه به 50 ماه افزایش می‌یابد.

ماده 3-متقاضیان در صورتی که در طول 2 سال به طور متوالی با حداقل 85% ظرفیت تولید فعالیت نماید با تحقق شرایط ذیل شامل 15% تخفیف در قیمت حق بهره برداری از زمین و تأسیسات نسبت به مبلغ اولیه قرارداد با تصویب هیأت مدیره می گردد .

* ارائه بیمه کارکنان از سازمان تأمین اجتماعی طی دو سال

* ارائه اظهار نامه مالیاتی طی دو سال ( به تفکیک سالانه)

* گزارش، ماهیانه تولید به شرکت استانی در پایان هر ماه

* تهیه گزارش کارشناسی شرکت مبنی بر تأیید ظرفیت تولیدی موضوع این بند

تبصره1-در صورت عملیاتی نشدن فعالیتهای اجرای ساخت کارخانه در مدت 12 ماه حداکثر تا 18

ماه قابل قبول است اما از بابت 6 ماه تأخیر در بخش ساخت و بهره برداری 3/1 از محل تخفیف کسر خواهد شد.

تبصره 2-در صورت عدول از سقف 18 ماه در بخش ساخت و بهره برداری تخفیف کن لم یکن تلقی می گردد.

تبصره 3-دوران تقسیط کلیه قراردادهای منعقده ( در زمان انعقاد ) با مشمولین این دستور العمل

طبق ماده 22 وجدول پیوستشماره 4 مندرج در دستور العمل حق بهره برداری از زمین، اعیانی و تأسیسات در شهرکها و نواحی صنعتی سال 87 خواهد بود .

تبصره 4-چنانچه طبق جدول شماره 4 دستور العمل اقساط متقاضی 36 ماهه باشد، زمان تقسیط به حداکثر تقسیط جدول فوق تغییر می کند.

تبصره 5-اقساط ایثارگران و نخبگان در قرارداد، در صورت داشتن شرایط به حداکثر تقسیط در جدول فوق تغییر می‌کند.

تبصره 6-متقاضیان در صورتیکه صرفاً حائز یکی از شرایط باشند از امتیازات همان شرایط
بهره‌مند خواهند شد.

ماده 4بخشودگی‌های متعلقه واحدهای صنعتی پس از محاسبه و تائید هیأت مدیره در قالب اولین سفته‌های سررسید نشده به متقاضی عودت داده می شود و سر رسید مابقی سفته های مشمول تشویق به ماههای آخر طبق روال قرارداد انتقال می‌یابد.

ماده 5با تصویب این دستورالعمل ماده 1 و تبصره های ذیل آن از پیوست شماره 2 دستورالعمل بهره برداری از زمین، اعیانی و تأسسات در شهرکها و نواحی صنعتی سال 87 حذف و مفاد دستورالعمل حاضر جایگزین آن می گردد.

ماده 6این دستور العمل در 6 ماده و 6 تبصره و یک جدول پیوست در تاریخ 26/03/87 به تصویب هیأت مدیره رسید.