رفع موانع تولید

هیأت وزیران، آیین نامه اجرایی مربوط به مواد مختلف قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به تصویب رساند و از سوی معاول اول رئیس جمهور ابلاغ شد. جهت دریافت فایل مربوطه اینجا را کلیک کنید.