سایر خدمات

حمایت مالی به منظور استفاده از بسته حمایتی بیمه ایران به میزان 30 درصد تا سقف یک میلیون تومان

حمایت مالی جهت اخذ/ تمدید نشان حلال برای محصولات تولیدی واحدهای صنعتی به میزان 30 درصد