تسهيلات و بانكهاي طرف قرارداد

ارائه تسهیلات کم بهره (9تا14 درصد) به خریداران محصولات شرکتهای دانش بنیان در قالب طرح توسعه بازار محصولات دانش بنیان از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی

راهنمای متقاضیان درافت تسهیلات دانش بنیان را اینجا دانلود کنید.

لیست شرکت های دانش بنیان را اینجا دانلود کنید.

 برای دانلود بخشنامه بانک مرکزی در خصوص تسهیلات طرح رونق اینجا کلیک کنید.

آخرین دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی در خصوص تامین مالی طرح ها و واحدهای صنعتی:

 

1- هیچ محدودیت اعتباری ( از جمله سقف 10 درصدی منابع بانک های عامل ) برای معرفی بنگاه های کوچک و متوسط توسط کارگروه تسهیل استان جهت تامین مالی به بانک های عامل وجود ندارد.

 

2- هیچ محدودیت بخشی ( صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و گردشگری) در معرفی، بررسی و تامین مالی طرح های اقتصادی و اشتغالزا وجود ندارد و کارگروه ستاد تسهیل می تواند در تمامی بخش ها، طرح های متقاضی تسهیلات را به بانک های عامل معرفی نماید.

 

3- بانک ها براساس لیست طرح های متقاضی نسبت به تامین تسهیلات مورد نیاز سرمایه در گردش و سرمایه ثابت اقدام نماید.

 

4- تمامی بانک ها در اولین فرصت، ضمن انعقاد قرارداد با صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و سایر صندوق ها( با لحاظ شرایط، تعهدات و مقررات ) نسبت به پذیرش ضمانت نامه های صادره از سوی صندوق مربوط برای تامین مالی طرح ها اقدام نماید.

 

5- با بازنگری و تعدیل سقف مجوزهای اعتباری شعب بانک ها در استان، به نحوی عمل گردد تا در دوره زمانی مشخص ضمن تفویض اختیار مناسب به بانک های استان برای بررسی و تامین مالی طرح ها، تعداد محدودی طرح بزرگ نیز در شعب مرکز بررسی و تامین مالی گردند.

 

6- در مرکز ترتیبی اتخاذ گردد تا بررسی مالی و فنی طرح های معرفی شده استان از سرعت مناسب و معقولی برخوردار و نتیجه در اسرع وقت اعلام گردد.

 

7- با اخذ وثیقه خارج از طرح نسبت به تامین مالی طرح های استان که مشمول ماده 142 قانون تجارت هستند اقدام گردد.

 

با عنایت به نامگذاری سال جاری با عنوان " سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" و برنامه های دولت تدبیر و امید در خصوص اشتغال و حمایت از تولید و لزوم فعال سازی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط طبق برنامه مصوب اقتصاد مقاومتی، بسته حمایتی دریافت تسهیلات بنگاه های کوچک و متوسط و بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردید. جهت دریافت و اطلاع از بسته های حمایتی فوق الذکر اینجا را کلیک کنید.