• مرکز کسب و کار واقع در شهرک صنعتی خرم آباد شماره (2)

  • سر درب ورودی منطقه ویژه اقتصادی لرستان

  • ساختمان گمرک منطقه ویژه اقتصادی لرستان

  • راه اندازی سایت دوره های آموزش الکترونیکی ویژه شاغلین واحدهای صنعتی

  • بازدید معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت از شهرکهای صنعتی لرستان

  • بازدید مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

  • جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست مهندس غضنفری معاون اموراقتصادی وتوسعه منابع استانداری لرستان

  • منطقه ویژه اقتصادی لرستانپیوندهای سایت